OCHRANA OSOBNÝCHÚDAJOV

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ

Internetová stránka https://www.penzionartur.sk/je vlastníctvom spoločnosti Tomáš Gonda, Veľké Ostratice 147, 95634 Ostratice. Internetová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou : Tomáš Gonda, Veľké Ostratice 147, 95634 Ostratice, IČO: 45966575, DIČ: 1070480026.


Spoločnosť je možné kontaktovať pomocou:

e-mailovej adresy penzionartur@gmail.com, alebo telefonicky na 0917 754 943 , prípadne priamo na korešpondenčnej adrese.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame:

Rezervácia ubytovania

Rezervácia ubytovania a služieb - elektronicky sa realizuje výhradne mailovou správou a zbiera nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, počet osôb, dátum príchodu, dátum odchodu a nepovinné extra požiadavky, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, ak ich návštevník uvedie. Osobné údaje z odoslaného mailu nie sú používané na marketingové
účely. Odoslaním mailovej správy návštevník súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov prevádzkovateľom internetovej stránky.

Komentáre

Internetová stránka návštevníkom neponúka možnosť akéhokoľvek komentovania obsahu. Osobné údaje súvisiace s touto aktivitou nezbiera a nespracúva.

Multimédiá

Internetová stránka návštevníkom neponúka možnosť nahrať multimediálne súbory. Osobné údaje súvisiace s touto aktivitou nezbiera a nespracúva.

Súbory cookie

Pre lepší online zážitok a dosiahnutie potrebnej funkcionality, internetová stránka používa súbory "cookie". Používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre jej správne fungovanie. Používa aj súbory cookie, ktoré prevádzkovateľovi pomáhajú analyzovať návštevnosť stránky tie je možné prijať, alebo odmietnuť. Cookie určené na marketingové účely internetová stránka nevyužíva.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetová stránka ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, pri jej
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si internetová stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka, takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok návštevník nemusí opätovne nastavovať alebo uvádzať.

Bezpečnostné záznamy

Internetová stránka zaznamenáva IP adresu návštevníka, žiadosti o podozrivé adresy URL a používateľské meno pokusov
o prihlásenie, pre kontrolu škodlivej aktivity a jej ochranu, pred určitými druhmi útokov.

Ako chránime vaše údaje

Postup spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, je plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva. Komunikácia medzi internetovou stránkou a návštevníkom je šifrovaná pomocou SSL certifikátu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze a / alebo na zabezpečenom úložisku s potrebou autorizovaného prístupu, ktoré sú chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Osobné údaje návštevníka nie sú sprístupnené a poskytované tretím stranám, okrem tretích strán uvedených vyššie. Osobné údaje návštevníka nie sú zverejňované bez udelenia súhlasu (referencie). Osobné údaje uložené v databázach a / alebo úložiskách, sú plne šifrované. Akákoľvek komunikácia a prenos osobných údajov sú šifrované na softvérovej alebo hardvérovej úrovni a teda plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov. Osobné údaje zbierané službou Google Analytics sú anonymizované. V praxi to znamená, že nie je možné na základe týchto údajov určiť konkrétneho návštevníka.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade zistenia úniku osobných údajov z internetovej stránky, poskytovateľ internetovej stránky nahlási únik týchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov, prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach.

Z akých tretích strán získavame údaje

V istých prípadoch môže internetová stránka odkazovať na obsah tretích strán. Internetové stránky týchto tretích strán
podliehajú osobitným podmienkam ochrany osobných údajov a sú nezávislé od pravidiel ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Na základe tejto skutočnosti poskytovateľ internetovej stránky https://www.penzionartur.sk/ nenesie právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Profilovanie alebo automatizované rozhodovanie

Internetová stránka nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov jej návštevníka.